al-Hirah

March 21, 2011 § Leave a comment


Informasi tentang pertempuran al-Hirah

 1. Berlaku pada bulan Mei 633 Masihi di al-Hirah.
 2. Berlaku berikutan kemenangan tentera Islam pimpinan Khalid al-Walid r.a. ke atas tentera Parsi Sassanid pimpinan Jaban di Ullais.

al-Hirah sasaran tentera Islam

 1. al-Hirah merupakan objektif utama tentera Islam dalam kempen menawan Empayar Parsi Sassanid.
 2. al-Hirah merupakan sebuah bandar yang besar di bawah kekuasaan Empayar Parsi Sassanid.
 3. al-Hirah adalah bandar pusar Empayar Parsi Sassanid di wilayah Mesopotamia.
 4. Penduduk utama al-Hirah adalah Kabilah Arab Lakhm yang menganut Kristian yang setia kepada Empayar Parsi Sassanid.
 5. Kabilah Arab Lakhm sebelum ini menguasai Lembah Mesopotamia, termasuk al-Hirah, dan membentuk Kerajaan Lakhmid.
 6. Kerajaan Lakhmid mempunyai kehebatan dalam berperang dan mempunyai kelengkapan kapal perang.
 7. Kerajaan Lakhmid melalui al-Hirah ditawan oleh Empayar Parsi Sassanid di bawah pemerintahan Shapur II pada 325 Masihi.

Pertempuran yang mudah

 1. Khalid al-Walid r.a. dan 15 ooo tentera Islam kini berada di posisi terakhir sebelum menguasai al-Hirah.
 2. Tentera Lakhmid yang menguasai al-Hirah dipimpin oleh Iyas bin Qabisah dan Abdul Masih.
 3. Tentera Lakhmid menggunakan kelebihan kubu-kubu batu dan istana yang besar sebagai pertahanan, serta kelengkapan ballista.
 4. Pertempuran berakhir dengan kemenangan mudah buat tentera Islam.
 5. Para pemimpin al-Hirah, Nu’man bin al-Munzir dan Iyas bin Qabisah keluar menemui Khalid al-Walid r.a dan menawarkan perdamaian dengan membayar jizyah.

al-Hirah bersama Islam

 1. al-Hirah kini di bawah pemerintahan tentera Islam.
 2. Khalid al-Walid r.a. menjadikan al-Hirah sebagai kubu kuat Islam di bahagian utara.
Advertisements

Ullais

March 20, 2011 § Leave a comment


Informasi berkenaan Pertempuran Ullais

 1. Berlaku pada 633 Masihi.
 2. Berlaku selepas kemenangan tentera Islam pimpinan Khalid al-Walid r.a. ke atas tentera bersekutu Empayar parsi Sassanid di Walaja.
 3. Pertempuran berlaku di Ullais, di antara Sungai Khasif dan Sungai Euphrates.

Gerombolan Arab Kristian

 1. Kekalahan teruk di Walaja memaksa tentera Arab Kristian yang bersekutu dengan Parsi Sassanid melarikan diri.
 2. Mereka melarikan diri ke Ullais dengan menyeberangi Sungai Khasif, cabang Sungai Euphrates.
 3. Ardashir III, bekas Maharaja Empayar Parsi Sassanid mengarahkan Bahman untuk mengetuai golongan Arab Kristian di Ullais untuk menghalang kemaraan tentera Islam.
 4. Bahman menghantar Jaban bersama tentera diraja Ctesiphon untuk ke Ullais terlebih dahulu, sementara dia ke Ctesiphon untuk bertemu dengan Ardashir III yang sebenarnya sedang sakit tenat.
 5. Bahman mengingatkan Jaban agar tidak memulakan pertempuran selagi dia belum tiba di sana.
 6. Tentera Arab Kristian yang baharu dipimpin oleh Abdul Aswad, yang baru sahaja kehilangan dua orang anaknya dalam pertempuran di Walaja.

Tentera Islam mengambil langkah awal

 1. Khalid al-Walid r.a. menghantar Muthanna bil Harith bersama sepasukan kecil tentera Islam untuk mengintip kekuatan musuh di Ullais.
 2. Berdasarkan hasil intipan, Khalid mengarahkan agar serangan dibuat pada hari yang sama sebelum tentera diraja Parsi Sassanid tiba di Ullais.
 3. Sementara Khalid mempersiapkan tentera Islam, Jaban yang baru tiba di Ullai mengetahui perancangan Khalid lalu mengarahkan tenteranya bersiap sedia untuk bertempur.

Pertempuran sengit

 1. Tentera Islam dibahagikan kepada tiga pasukan; pasukan tengah dipimpin oleh Khalid al-Walid r.a., pasukan kanan oleh ‘Adi bin Hatim, dan pasukan kiri oleh ‘Asim bin Amr.
 2. Tentera lawan juga dibahagikan kepada tiga pasukan; pasukan tengah terdiri daripada tentera diraja yang dipimpin oleh Jaban, manakala pasukan sayap terdiri daripada tentera Arab Kristian yang diketuai oleh Abdul Aswad dan Abjar.
 3. Pertempuran satu lawan satu menyaksikan Khalid al-Walid r.a. berjaya membunuh Abdul Aswad.
 4. Pertempuran antara kedua-dua pihak berlaku dengan sengit dan tiada tanda-tanda untuk mana-mana pasukan mengalah.
 5. Pertempuran berlarutan terlampau lama, sehingga Khalid al-Walid r.a. berdoa:

“Ya Allah! Jika kau memberi kemenangan ke atas kami, aku akan pastikan tiada musuh yang terselamat daripada pertempuran ini”

Janji Allah s.w.t

 1. Tatkala tentera musuh mulai lemah, Khalid al-Walid r.a. mengarahkan tentera berkuda agar mengepung tentera musuh agar tidak dapat lari dari medan perang.
 2. Kemenangan mulai berpihak kepada tentera Islam.
 3. Khalid al-Walid r.a. menunaikan nazarnya dengan mengarahkan semua tentera musuh dibunuh di Sungai Khasif.
 4. Situasi pembunuhan beramai-ramai di Sungai Khasif berlarutan selama beberapa hari dan menyebabkan Sungai Khasif tidak mengalir kerana dipenuhi darah yang pekat.
 5. al-Qa’qa’ bin Amr mencadangkan agar empangan di hulu sungai dipecahkan.

Penghargaan daripada Khalid al-Walid r.a.

 1. Tentera Islam berjaya menguasai kawasan Ullais dan bayaran jizyah dikenakan.
 2. Khalid al-Walid r.a. memberi pujian kepada Empayar Parsi Sassanid selepas kemenangan di Ullais:

“Aku pernah mematahkan enam bilah pedang lawan dengan tanganku sewaktu di Muktah, tetapi aku tidak pernah bertempur dengan tentera sehebat tentera Parsi, dan di antara tentera Parsi, aku tidak pernah bertempur dengan tentera sehebat di Ullais.”

Muthanna bin Harith

March 20, 2011 § Leave a comment


Latar belakang

 • Muthanna bin Harith (مثنّى بن حارث) adalah seorang ketua Kabilah Arab Sheba.
 • Kabilah Arab Sheba tinggal di kawasan berhampiran dengan sempadan jajahan Empayar Parsi Sassanid di utara Tanah Arab.
 • Muthanna sangat dihormati seorang yang pahlawan perang serta pemimpin yang bijak dan berpandangan jauh.
 • Muthanna dan kabilahnya mempunyai hubungan yang baik dengan Empayar Parsi Sassanid kerana kekuasaan empayar tersebut yang hebat.

Antara Islam atau Parsi Sassanid

 • Pada tahun ke-10 selepas kenabian (620 Hijrah), Rasulullah s.a.w. bersama Abu Bakar r.a. pergi ke Mina untuk mengerjakan ibadah haji.
 • Baginda mengambil peluang untuk menziarahi kabilah-kabilah Arab yang sedang berkunjung di situ.
 • Rasulullah s.a.w. dan Abu Bakar r.a. bertemu dengan sekumpulan anak muda daripada Kabilah Arab Sheba.
 • Anak-anak muda tersebut ialah Mafruq bin ‘Amr, Hani bin Qabisah, Nu’man bin Syarik dan Muthanna bin Harith.
 • Abu Bakar r.a. bertanyakan tentang asal-usul dan kekuatan kabilah mereka kepada Mafruq.
 • Abu Bakar r.a. mengambil peluang memperkenalkan mereka kepada Rasulullah s.a.w.
 • Mafruq bertanyakan tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w., lalu Rasulullah s.a.w. memberitahunya tentang Islam dan membacakan potongan ayat al-Quran tentang ajaran Islam dari Surah al-An’am, ayat 151 hingga 153:

Katakanlah: “Marilah, supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu, iaitu janganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatupun; dan hendaklah (kamu) membuat baik kepada ibu bapa; dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan, (sebenarnya) Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan (zina) – yang terang daripadanya dan yang tersembunyi; dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh Syarak). Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu memahaminya.”

“Dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik (untuk mengawal dan mengembangkannya), sehingga ia baligh (dewasa, serta layak mengurus hartanya dengan sendiri); dan sempurnakanlah segala sukatan dan timbangan dengan adil”. – Kami tidak memberatkan seseorang dengan kewajipan melainkan sekadar kesanggupannya – “dan apabila kamu mengatakan sesuatu (semasa membuat apa-apa keterangan) maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat (dengan kamu); dan perjanjian (perintah-perintah) Allah hendaklah kamu sempurnakan. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu beringat (mematuhiNya)”.

Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanKu (ugama Islam) yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya; dan janganlah kamu menurut menurut jalan-jalan (yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah, Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertaqwa.

 • Mafruq tertarik dengan Islam lalu bertanyakan lagi tentang ajaran Islam.
 • Rasulullah s.a.w. membacakan pula potongan ayat dari Surah an-Nahl, ayat 90:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya.

 • Mafruq meminta izin untuk bertemu dengan ketuanya, Muthanna terlebih dahulu agar dia atau mereka dapat meninggalkan ajaran lama dan bersama Islam.
 • Setelah perbincangan diadakan, mereka kembali kepada Rasulullah s.a.w. lalu Hani bin Qabisah mengatakan mereka tidak dapat memilih untuk bersama Islam secara keseluruhan pada masa ini kerana mereka takut akan diserang oleh Empayar Parsi Sassanid berikutan hubungan baik yang sedia terjalin.
 • Muthanna bin Harith menambah,

“Kawasan kabilah kami terletak di antara al-Yamamah dan al-Samamah. Sebahagiannya adalah padang pasir Tanah Arab, dan sebahagian lagi adalah kawasan sungai Parsi Sassanid.”

 • Rasulullah s.a.w. menjawab:

“Apa yang kamu katakan itu benar. Tetapi memilih untuk bersama Islam tidak dengan sepenuhnya adalah sesuatu yang tidak mengikut ajaran Islam. Jika kamu cintakan kebenaran, kamu mesti bersama Islam sepenuhnya. Tidak mungkin seseorang itu mesti tunduk kepada pemimpin dunia dan juga llah s.a.w. pada masa yang sama. Keinginan untuk berkorban mesti ada demi untuk bersama Islam sepenuhnya.”

 • Rasulullah s.a.w. dan Abu Bakar r.a. berlalu pergi meninggalkan mereka.

Memilih untuk bersama Islam

 • Pada tahun ke-8 Hijrah, pengaruh kerajaan Islam yang berpusat di Madinah sangat hebat berbanding pengaruh Empayar Parsi Sassanid.
 • Muthanna bin Harith mengambil peluang ini untuk bertemu Rasulullah s.a.w di Madinah untuk memeluk Islam.

Kegemilangan selepas bersama Islam

 • Muthanna bin Harith bersama 2 000 orang dari kabilahnya menyertai Khalid al-Walid r.a. dalam Peperangan al-Salasil di Kazima.
 • Muthanna diberi amanah untuk mengejar dan membunuh tentera Parsi yang lari dari medan perang di Kazima.
 • Sewaktu mengejar, Muthanna dan pasukannya mengetahui bahawa tentera Parsi Sassanid pimpinan Qarin bin Qaruyanas dalam perjalanan untuk menyerang tentera Islam di al-Madhar.
 • Mengintip kekuatan lawan pimpinan Rostam sebelum pertempuran di al-Qadisiyah, lalu menghantar hasil intipan kepada Khalifah Abu Bakar r.a. di Madinah.
 • Tiada balasan diterima dari Madinah setelah sekian lama, menyebabkan dia menyerahkan tugas intipan kepada Bashir bin Khasasia untuk ke Madinah.
 • Setibanya di Madinah, Muthanna mendapat tahu bahawa Khalifah Abu Bakar r.a. sedang terlantar sakit.
 • Khalifah Abu Bakar r.a. mewasiatkan sesuatu kepada Umar bin al-Khattab r.a.:

“… sebaik sahaja aku meninggal, persiapkanlah sepasukan tentera Islam yang paling baik untuk dikirimkan kepada Muthanna …”

Detik-detik terakhir


 • Dalam peperangan al-Qadisiyyah, Muthanna bin Harith memimpin tentera Islam untuk berkawal di Ctesiphon sewaktu Khalid al-Walid r.a. diarah berkawal di sempadan Empayar Rom Byzantine di Syam.
 • Muthanna diserang oleh tentera Parsi Sassanid, memaksa tenteranya berundur ke al-Hirah.
 • Serangan bertubi-tubi ke atas tentera Islam menyebabkan tentera Islam tewas sewaktu pertempuran di jambatan Sungai Euphrates, berhampiran al-Hirah pada 634 Masihi.
 • Muthanna mengalami luka yang parah dalam pertempuran tersebut.
 • Muthanna meninggal dunia di al-Hirah kerana luka parah yang dialami.

Adi bin Hatim

March 20, 2011 § Leave a comment


Keturunan dan latar belakang

 • ‘Adi bin Hatim (عدى بن حاتم) adalah anak kepada seorang ketua kabilah Arab at-Ta`i (الطائي), bernama Hatim bin ‘Abdullah.
 • Ayahnya lebih terkenal dengan panggilan Hatimtai, merupakan seorang ketua kabilah yang sangat terkenal di Tanah Arab.
 • Ini kerana Hatimtai adalah seorang yang sangat pemurah dan seorang pemuisi dan pengembara yang terkenal.
 • Ada pepatah Arab yang berbunyi “أكرم من حاتم” yang bermaksud “Lebih pemurah daripada Hatim”.
 • Hatim dikurniakan dua orang anak lelaki dan perempuan, ‘Adi dan Saffana.
 • Kabilah Arab at-Ta`i tinggal di Ha’il.
 • Hatim dan anak-anaknya menganut agama Kristian, tetapi tidak diketahui oleh kabilah Ta’il yang menyembah berhala.
 • Hatim meninggal dunia pada 579 Masihi dan tugas sebagai ketua kabilah diserahkan kepada ‘Adi.

Perkembangan Islam yang  membimbangkan

 • ‘Adi mengenakan cukai yang tinggi kepada kabilahnya berupa kadar 1/4 pendapatan setahun
 • Penyebaran risalah Islam ke serata Tanah Arab mula membimbangkan ‘Adi.
 • Ini kerana kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w dan kandungan Islam yang dibawa baginda lebih baik daripada kepimpinan ‘Adi.
 • Tatkala pengaruh Islam ke atas kabilah Arab at-Ta`il memuncak, ‘Adi melarikan diri bersama keluarganya ke Damsyik.
 • ‘Adi terlupa membawa adiknya, Saffana bersama ke Damsyik.
 • Pertempuran di antara orang-orang Arab at-Ta`il yang memusuhi Islam dengan tentera Islam berlaku.
 • Golongan penentang ini tewas, ditawan lalu dibawa ke Madinah. Saffana juga dibawa sekali.

Detik-detik yang menggembirakan

 • ‘Adi bin Hatim ke Madinah untuk menyelamatkan adiknya, Saffana.
 • ‘Adi bertanyakan pendapat Saffana, adakah patut dia memusuhi atau bersama Rasulullah s.a.w., memandangkan Saffana telah melihat perwatakan Rasulullah s.a.w. dari dekat di Madinah.
 • Saffana menasihati ‘Adi supaya menyebelahi Rasulullah s.a.w. atas dasar keperibadian dan pengaruh Islam yang dibawa.
 • ‘Adi berhasrat untuk mengetahui sendiri adakah Muhammad s.a.w. seorang Rasul ataupun sekadar manusia biasa yang mencari pengaruh.
 • ‘Adi bertemu dengan Rasulullah s.a.w. di dalam Masjid Nabawi, lalu Rasulullah s.a.w. menjemput ‘Adi ke rumah baginda sebagai tetamu.
 • Rasulullah s.a.w. memberikan alas duduk kepada ‘Adi dan baginda hanya duduk di atas lantai.
 • Tindakan demi tindakan Rasulullah s.a.w. mula membuka hati ‘Adi akan siapa sebenarnya Muhammad.
 • Rasulullah s.a.w. bertanyakan tentang tindakan ‘Adi yang mengenakan cukai yang tinggi kepada rakyatnya, padahal tindakan itu bertentangan dengan ajaran Kristian yang dianutinya.
 • ‘Adi terkejut dengan pertanyaan itu kerana tiada siapa yang mengetahui bahawa dia adalah seorang penganut Kristian.
 • Rasulullah s.a.w berkata kepada ‘Adi:

“Kamu sedang menyaksikan orang-orang Islam begitu miskin dan tidak berupaya. Ramai orang memusuhi Islam. Orang-orang Islam tidak berkuasa untuk menentang dengan berani. Demi Allah, akan tiba masanya nanti, kekayaan akan datang, dan kemiskinan akan hilang. Musuh-musuh Islam akan dihancurkan, dan keamanan akan hadir, seperti seorang perempuan tidak perlu ditemani untuk mengembara di antara Madinah dan Qadisiyah. Demi Allah, masanya akan tiba untuk singgahsana putih di Babylon menjadi milik Islam.”

 • ‘Adi bin Hatim mengucap kalimah syahadah dan memeluk Islam di hadapan Rasulullah s.a.w.

Kegemilangan selepas bersama Islam

1) Meriwayat hadis Rasulullah s.a.w.

 • ‘Adi bin Hatim pernah meriwayatkan kata-kata Rasulullah s.a.w.
 • Antaranya yang berkaitan dengan status haiwan buruan,

Diriwayatkan dari ‘Adi bin Hatim r.a, ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. Aku katakan, ‘Kami adalah kaum yang berburu menggunakan anjing-anjing ini.’ Beliau bersabda, ‘Apabila kamu melepaskan anjingmu yang terlatih maka ucapkanlah nama Allah, lalu makanlah hewan buruan yang ia tangkap untukmu walaupun ia telah membunuhnya, kecuali bila binatang itu telah memakannya terlebih dahulu. Sebab aku khawatir barangkali anjing itu menangkap hewan ituuntuk dirinya sendiri. Dan jika ternyata ada anjing lain yang ikut memburunya maka jangan kamu makan.” (HR Bukhari [5483] dan Muslim [1929]).

2) Rundingan menentang ar-Riddah

 • Kewafatan Rasulullah s.a.w. menyaksikan kewujudan golongan ar-Riddah di serata Tanah Arab.
 • ‘Adi bin Hatim masih memimpin kabilah Arab at-Ta`i setelah memeluk Islam.
 • Kabilah at-Ta`i memutuskan hubungan dengan Tulaiha setelah ketua kabilah tersebut mengaku sebagai seorang Nabi.
 • ‘Adi bin Hatim dihantar oleh Khalifah Abu Bakar r.a. untuk berunding dengan Kabilah Asad dan Kabilah Jadila yang menyebelahi Tulaiha.
 • Tindakan ‘Adi menyebabkan pertumpahan darah berlaku dengan sedikit.
 • Tulaiha akhirnya dibunuh oleh Khalid al-Walid r.a. di Buzakha.

3) Bersama menawan Babylon

 • ‘Adi bin Hatim menyertai Khalid al-Walid r.a dalam kempen menakluki Empayar Parsi Sassanid.
 • ‘Adi menjadi pemimpin sayap pasukan tentera Islam dalam siri peperangan yang berlaku di al-Madhar, Walaja dan Ullais.
 • Dengan ini, ‘Adi merupakan seorang sahabat Rasulullah s.a.w. yang menyaksikan sendiri kebenaran kata-kata baginda kepadanya.

4) Menyebelahi ‘Ali dalam Pemberontakan sivil

 • ‘Adi bin Hatim berperang di pihak ‘Ali bin Abi Talib dalam Pemberontakan Basra dan Pemberontakan Siffin.

Kata-kata ‘Adi bin Hatim yang hebat

“Tidak ada waktu yang aku rindukan kecuali masuk waktu solat, dan aku rindu kepadanya. Dan tidaklah iqamah dikumandangkan sejak diriku masuk Islam, kecuali aku dalam keadaan telah berwudhu”.

Walaja

March 18, 2011 § 1 Comment


Informasi berkenaan Peperangan Walaja

 1. Berlaku pada Mei 633 Masihi.
 2. Berlaku dalam tempoh sebulan selepas pertempuran di al-Madhar di antara tentera Islam pimpinan Khalid al-Walid r.a dengan tentera Parsi Sassanid pimpinan Qarin bin Qaruyanas.
 3. Pertempuran berlaku di Walaja.

Parsi Sassanid menaruh dendam

 1. Kekalahan berturut-turut Empayar Parsi Sassanid dalam pertempuran di Kazima dan al-Madhar memalukan Maharaja Yazdegerd III dan empayar itu sendiri.
 2. In ditambah pula dengan kematian Qarin, seorang panglima perang Empayar Parsi Sassanid yang terhebat.
 3. Yazdegerd III mengerahkan tentera dari seluruh jajahan Empayar Parsi Sassanid, kecuali yang berkawal di sempadan Empayar Rom Byzantine, untuk berkumpul di Ctesiphon.
 4. Dua gerombolan tentera yang lebih ramai bergerak ke Walaja untuk bersatu menghalang kemaraan tentera Islam ke al-Hirah.

Parsi Sassanid Menuju ke Walaja

 1. Dari pusat pemerintahan Parsi Sassanid di Ctestiphon, gerombolan pertama yang dipimpin oleh Andarzaghar, gabenor Khurasan bergerak menelusuri pinggir Sungai Tigris, merentasi Sungai Tigris di Kaskar, bergerak ke barat laut dan merentasi Sungai Euphrates untuk tiba di Walaja.
 2. Saki-baki tentera yang terselamat dalam pertempuran di Kazima dan al-Madhar, serta ratusan orang Arab beragama Kristian yang setia kepada Empayar Parsi Sassanid menyertai gerombolan Andarzaghar.
 3. Beberapa hari kemudian, gerombolan kedua yang dipimpin oleh Bahman, pemimpin tertinggi dalam angkatan tentera Parsi Sassanid bergerak terus ke selatan menuju ke Walaja.

Tentera Islam memperkukuh kedudukan

 1. Kejayaan dalam pertempuran di al-Madhar membantu Khalid al-Walid r.a. mewujudkan jaringan pengintipan musuh yang lebih mantap, dengan bantuan orang-orang Arab tempatan.
 2. Tentera Islam bergerak menuju ke Walaja. Tentera Islam semakin menjauhi kawasan padang pasir dan mendekati kawasan Mesopotamia yang berlembah sungai yang subur dengan tanaman.
 3. Suwaid bin Muqarrin dan beberapa orang tentera Islam ditugaskan untuk mengawal kawasan sekitar Walaja yang telah ditawan, di samping mengawal hilir Sungai Tigris untuk menghalang tentera Parsi Sassanid yang melaluinya.
 4. Setibanya tentera Islam di Walaja, Andarzaghar sudah pun berada di situ bersama gerombolannya. Gerombolan Bahman belum kelihatan lagi.
 5. Khalid al-Walid r.a. merancang dua strategi:
  • Menumpaskan salah satu gerombolan tentera dengan pantas dan terancang, sebelum kedua-dua gerombolan tentera lawan bergabung.
  • Mengepung Walaja supaya dapat menghalang tentera lawan lari dari medan perang dan bersatu semula untuk bertempur.
 6. Adi bin Hatim dan ‘Asim bin Amr mengetuai sayap kanan dan kiri tentera Islam.

Pertempuran bermula

(Klik gambar untuk melihat simulasi pertempuran)

al-Madhar

March 18, 2011 § Leave a comment


Informasi tentang peperangan di al-Madhar

 1. Berlaku pada 633 M, sejurus selepas Peperangan al-Salasil.
 2. Dikenali sebagai Peperangan Sungai, kerana berlaku di al-Madhar, pinggir Sungai Euphrates.

Kesinambungan al-Salasil

 1. Kemenangan tentera Islam pimpinan Khalid al-Walid r.a di Kazima menggerakkan kekuatan Islam ke Uballa.
 2. Uballa pangkalan Empayar Parsi Sassanid di sempadan.

Ketakutan tentera lawan

 1. Kekalahan tentera Parsi Sassanid dan kematian Hormuz di Kazima sampai ke pengetahuan Maharaja Yazdegerd III, Empayar Parsi Sassanid yang berpusat di Ctesiphon.
 2. Yazdegerd III telah mengarahkan Qarin bin Qaruyanas beserta ribuan bala tentera untuk melindungi Uballa, pangkalan penting Parsi Sassanid di sempadan.
 3. Tentera Parsi Sassanid yang terselamat dari pertempuran di Kazima kembali ke Uballa, termasuk dua orang panglima, Qubaz dan Anushjan.
 4. Qubaz dan Anushjan menyertai pasukan tentera baru di bawah pimpinan Qarin.
 5. Cerita tentang kekuatan tentera Islam melemahkan semangat Qarin untuk berperang.
 6. Qarin memilih al-Madhar sebagai lokasi peperangan berbanding Uballa sendiri.
 7. al-Madhar yang terletak di tepi Sungai Euphrates memudahkan Qarin dan bala tenteranya melarikan dari jika tewas.

Peperangan tercetus di al-Madhar

 1. Khalid al-Walid r.a. dan tentera Islam menuju ke al-Madhar dan menghantar sekumpulan kecil tentera Islam diketuai Muthanna bin Harith untuk ke al-Madhar lebih awal bagi mengintip kekuatan pihak lawan.
 2. Tentera Islam mendapati ratusan kapal telah pun berada di pinggir Sungai Euphrates di al-Madhar, lantas memahami bahawa pihak lawan lebih cenderung untuk melarikan diri daripada bertempur.
 3. Tentera Islam berhadapan dengan lebih 15 ooo orang tentera Parsi Sassanid dan membentuk pasukan tengah, sayap kiri dan sayap kanan. Kedua-dua pasukan sayap masing-masing diketuai oleh Adi bin Hatim dan ‘Asim bin Amru.
 4. Pertempuran satu lawan satu diadakan di antara Khalid dengan Qarin, namun Qarin dibunuh oleh seorang pahlawan Islam Maakal bin al-‘Asha.
 5. Qubaz dan Anushjan tampil untuk bertarung satu lawan satu, masing-masing dengan Adi dan ‘Asim. Kedua-dua pertarungan berpihak kepada Islam.
 6. Pertempuran sengit tercetus dan tentera Islam menang mudah ke atas tentera Parsi Sassanid.
 7. Tentera Islam berjaya menguasai al-Madhar dan Uballa.

al-Salasil

March 18, 2011 § Leave a comment


Informasi berkenaan Peperangan al-Salasil

 1. Berlaku pada April 633 Masihi.
 2. Pertempuran pertama dalam fasa penaklukan pertama tentera Islam ke atas wilayah Empayar Parsi Sassanid.
 3. Peperangan al-Salasil juga disebut Peperangan Berantai.

Detik-detik awal peperangan

 1. Muthanna bin Harith, seorang ketua kabilah Arab beragama Islam yang tinggal bersempadan dengan tanah jajahan Empayar Parsi Sassanid bersama orang-rangnya berjaya menyerang dan menawan beberapa pekan kecil di bawah jajahan Parsi di sempadan.
 2. Berita ini dikhabarkan kepada Khalifah Abu Bakar r.a. di Madinah, lalu Khalifah mencadangkan agar risalah Islam dimulakan penyebarannya ke wilayah jajahan Empayar Pasri Sassanid di bahagian tenggara.
 3. Tambahan pula, pemberontakan golongan ar-Riddah di Tanah Arab baru sahaja dihapuskan oleh 11 batalion tentera Islam yang dibentuk oleh Khalifah.
 4. Khalid al-Walid r.a. yang masih berada di Yamamah dipanggil untuk mengetuai tentera Islam menawan tanah jajahan pihak lawan, dengan menjadikan bandar al-Hirah sebagai sasaran.
 5. Khalid al-Walid memohon kepada Khalifar Abu Bakar r.a. agar sepasukan tentera tambahan dihantar untuk menyertainya.
 6. Khalid al-Walid r.a. bersama 2 000 orang tentera Islam di bawahnya dari Yamamah bersatu dengan 8 000 orang tentera sukarela yang berasal dari tanah jajahan Islam di sempadan.
 7. Tentera Islam kebanyakannya berkuda dan berunta.
 8. Sebelum peperangan tercetus, surat diutuskan kepada Hormuz, seorang Gabenor Parsi Sassanid di kawasan sempadan.

“Masuklah ke dalam agama Islam, nescaya kamu tidak akan diapa-apakan. Jika tidak mahu, bayarlah jizyah, nescaya kamu dan orang-orang kamu akan mendapat perlindungan kami. Jika tidak mahu, kamulah yang akan menjadi penyebab terhadap peperangan yang akan berlaku kelak.”

Kekuatan lawan

 1. Empayar Parsi Sassanid (224 – 651 AD) merupakan fasa empayar Parsi yang ketiga dan terakhir selepas Empayar Parsi Archaemenid (538-330 BC) dan Empayar Parsi Parthian (247 BC – 224 AD)
 2. Fasa akhir Empayar Parsi Sassanid di bawah pemerintahan Yazdegerd III ini menyaksikan kelemahan empayar itu sendiri secara keseluruhan kerana beberapa faktor: peperangan yang berpanjangan dengan Empayar Rom Byzantine, krisis pemerintahan, krisis ekonomi dan pemberontakan dalaman.
 3. Hormuz mengetuai angkatan perang Parsi Sassanid dengan kekuatan 40 000 tentera berjalan kaki lengkap bersenjata yang berasaskan besi beserta kabilah-kabilah Arab yang bersekutu.

Helah sebelum peperangan


 1. Khalid al-Walid r.a. mengambil peluang melemahkan tentera lawan.
 2. Khalid mengumpan Hormuz dengan mengatakan tentera Islam akan tiba ke Uballa dari Kazima.
 3. Hormuz membawa tenteranya dari Uballa, berjalan menuju ke Kazima, dengan harapan akan bertemu dan bertempur di pertengahan jalan.
 4. Uballa adalah kubu kuat tentera Parsi Sassanid di sempadan wilayah Islam.
 5. Perjalanan yang jauh dan panas melalui padang pasir, ditambah lagi dengan senjata besi yang berat melemahkan tentera Hormuz.
 6. Khalid sebenarnya menuju ke Uballa melalui Hufeir.
 7. Hormuz mengetahui keadaan yang sebenar lalu mengarahkan tenteranya kembali ke Hufeir secepat mungkin.
 8. Apabila mengetahui pasukan lawan semakin menghampiri Hufeir, Khalid al-Walid r.a. mengarahkan pasukannya menuju ke Kazima.
 9. Pihak lawan mengubah haluan ke Kazima pula, dalam keadaan yang sangat letih.

Pertempuran tercetus

 1. Setibanya di Uballa, Hormuz membentuk 3 pasukan tentera; pasukan kiri, pasukan tengah dan pasukan kanan.
 2. Qubaz dan Anushjan mengetuai sayap kanan dan kiri lawan.
 3. Tentera Parsi Sassanid merantai kaki mereka mengikut barisan dalam pasukan supaya menjadi benteng pertahanan dan peperangan yang mantap.
 4. Pertarungan satu lawan satu antara Khalid al-Walid r.a. dengan Hormuz dibuat.
 5. Hormuz mengarahkan seorang panglima tenteranya berada berhampiran semasa pertempuran satu lawan satu, agar mudah membunuh Khalid sekiranya dia ditewaskan.
 6. Tatkala Khalid hampir membunuh Hormuz, panglima perang pihak lawan itu menyerang Khalid tetapi sempat dibunuh oleh al-Qa’qa bin Amr.
 7. al-Qa’qa’ bin Amr sebenarnya baru sahaja tiba di Kazmima, dan adalah satu-satunya tentera Islam yang dihantar oleh Khalifah Abu Bakar r.a. dari Madinah berbanding sepasukan yang diminta oleh Khalid.
 8. Kematian Hormuz menyebabkan tentera Islam bersemangat untuk bertempur pihak lawan.
 9. Peperangan berakhir dalam tempoh yang singkat berikutan Qubaz dan Anushjan mengisytiharkan kekalahan.

Selepas pertempuran

 1. Tentera Islam berjaya menguasai Kazima dan mendapat harta rampasan perang yang sangat banyak.
 2. Ini termasuklah seekor gajah, yang dihantar ke Madinah sebelum dipulangkan kembali ke Mesopotamia.

Where Am I?

You are currently browsing the Sejarah category at Ini Iz Is.